Hurtig Service
      Transport. Flytting. Renhold

Mest fleksibel, rimeligst og selvfølgelig hurtigst

Hurtig Service tar et grundig og kritisk valg av maskiner, vaskemidler, utstyr, metoder og gode kvalitetsikringsrutiner. Vi prøver etter beste evne å gjøre jobben på en fornuftig og miljøvennlig måte.


 Vi gjør bl. a.:

  • Planlegging før et oppdrag - miljøbevisst kjøring
  • Effektiv fjerning av støv og forurensninger fra overflater som ikke synes (tepper, hyllefyll, høye flater)
  • Minst mulig bruk av kjemikalier og fuktighet
  • Effektiv fjerning av kjemikalier og fuktighet etter bruk
  • Anvender miljømerkede produkter
  • Bruk av maskiner og utstyr som ikke skader overflatene og ikke avgir støv, støy eller vibrasjoner
  • I tillegg planlegger vi å kjøpe EL-varebil