Hurtig Service
      Transport. Flytting. Renhold

Mest fleksibel, rimeligst og selvfølgelig hurtigst

Flytting til utlandet


Vi hjelper deg med flytting til Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike og Spania.

Vi tar for oss hele spekteret:

  • Planleggingen
  • Pakkingen
  • Transporten
  • Tollklareringen

Tolldeklarering

Transport av flyttegods mellom et ikke-EU-land f. eks. Norge - og et EU-land f. eks. Spania, Frankrike og Tyskland er fritatt for toll og moms. Flyttegodset må tollklareres for å få det definert toll- og momsfritt. Hurtig Service tar seg av dette, du må bare fremskaffe følgende dokumenter:


Ved innførsel til Spania eller andre EU-land:

  •  Kopi av pass
  • Kopi av skjøte eller leiekontrakt av minst 2 års varighet på bolig i tilflyttingslandet, innregistreringsbevis fra kommunen du skal bo i. I tillegg sørger vi      for å lage pakklister som følger dokumentene og fraktbrevet.

Ved innførsel til Norge:

  • Kopi av pass
  • Tollvesenets Egenerklæring for innførsel av flyttegods  (Verdierklæring for flyttegodset). I tillegg lager vi pakklister som følger dokumentene og fraktbrevet.

På linken www.toll.no kommer du direkte inn på Tollvesenets nettsider. Her kan du finne nyttig informasjon om tollbestemmelsene hvis du har tanker om å innføre ting til Norge som ikke defineres som flyttegods.


Hurtig Service behandler dine eiendeler med respekt og forsiktighet. Vi skreddersyr transporten. Våre medarbeidere er dyktige og profesjonelle.


Ta kontakt for uforpliktende tilbud.Takk for at du kontaktet oss. Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig
Ups! Det oppstod en feil.
klikk her for å prøve igjen.